Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor för PoolExperten Sverige AB

Allmänt

PoolExperten innebär PoolExperten Sverige AB
Dessa villkor ska styra all försäljning av PoolExperten med uteslutande av alla motstridiga villkor som härrör från annat håll
Villkoren i detta dokument ersätter alla villkor, garantier, framställningar, uttalanden, ansvar och annat som är under som är underförstått enligt allmän lag, lag och/eller på annat sätt, vilka följaktligen ska uteslutas i den utsträckning som lagen tillåter.
Den slutliga beskrivningen av varorna ska vara PoolExpertens artikelnummer. PoolExperten tar inget ansvar för att tolka någon annan beskrivning.
Genom att lägga en beställning anses kunden vara fullt informerad om och helt överens om dessa villkor.
PoolExperten förhåller sig rätten att uppdatera dessa försäljningsvillkor utan föregående meddelande
Med reservationer för eventuella felskrivningar, tryckfel eller informationsfel.
Alla bilder ska anses som illustrationer och vi kan inte garantera att bilden exakt återger varans utseende.

Priser

Alla priser är angivna i SEK samt exkl. moms om inget annat tydligt framgår.

Leveranser & leveranstid

Om varan är satt som lagervara beräknas den finnas i lager och levereras ut från vårt lager inom 3–5 arbetsdagar. När det står en beräknad leveranstid så är detta just det, en beräknad leveranstid och kan variera beroende på yttre faktorer som vi inte styr över, när du lagt din order meddelar vi en beräknad leveranstid och uppdaterar dig om dessa tider skulle ändras så snart eventuella förändringar når oss.
Om leveransdatumet överskrids av orsaker som inte beror på PoolExperten har kunden inte rätt att upphäva avtalet och/eller kräva ersättning.
Med leveransdatum menas den dag då varan beräknas att lämna PoolExpertens lager, alternativt tillverkare.
Extrafraktkostnader för till exempel ej uthämtat paket, felaktig adressinformation, väntetid vid avlastning eller dylikt faktureras kund i efterhand.
Kontakta oss för leveranstid på icke lagerförda artiklar.

Skada vid leverans eller saknat gods

PoolExperten granskar och godkänner alla försändelser som skickas till våra kunder. Skulle ett gods eller en produkt vara skadad vid ankoms ber vi dig att rapportera detta inom 24h till oss på: tel. 0171-58100 eller via mail: order@poolexperten.se
OBS! Det är viktigt att du gör en korrekt anmälan:
Synligt fel: Anmäls direkt till chauffören vid mottagandet av varan, samt noteras på kvittensdokumentet och anmälas till vår kundtjänst. För att kunna reklamera din vara måste du spara emballage pga. detta skall inspekteras av fraktbolaget!
Dolt fel: Anmäls inom 3 dagar från mottagen vara.
Saknat Kolli: Om det fattas en produkt eller kolli vid din leverans måste du anmäla detta inom 3 dagar från leverans/ uthämtning.

Avbeställning

Avbeställning kan göras innan PoolExperten har skickat produkterna, detta sker utan kostnad via vår kundtjänst. Skulle kundens varor vara skickade har ni en returrätt på 14 dagar (i obruten förpackning). Dock måste kunden själv ombesörja returfrakt till PoolExperten.
Returrätt finns inte på varor som är specialtillverkade utefter kundens önskemål, så som exempel poolliner & pooltäckning med fler.

Returer

Skulle kund inte vara nöjd med sin produkt, har kund returrätt i 14 dagar från det att varan mottagits. Detta förutsatt att varan är oanvänd och återsändes i originalförpackning.

OBS! Kund ombesörjer och ansvarar för returfrakten.

Returer sker till:
PoolExperten Sverige AB
Håtunavägen 8
746 51 Bålsta
0171-58100

Vid returer ska alltid kvitto/faktura medfölja samt en kort beskrivning av vad som blev fel. Returen krediteras när varan kommit PoolExperten till handa och kontroll för dess skick har utförts. En administrativ avgift tas ut för alla returer på 20% av varans fakturerade värde, eventuella frakter krediteras inte. Önskar du en ny vara så gör du en ny beställning i webbutiken.

Returrätt finns inte på varor som är specialtillverkade utefter kundens önskemål, så som exempel poolliner & pooltäckning med fler.

Garanti, reklamation & service av varor

Alla varor som saluförs av PoolExperten bär på produktgaranti 2år, på flera varor är garantitiden längre detta specificeras i de medföljande dokumenten hos produkten, är du osäker på garantitiden på din vara så kontakta oss för information, reklamation@poolexperten.se
Produktgarantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantiperioden.

När ett fel upptäcks på en vara så skall detta meddelas PoolExperten senast inom 14 dagar från felets upptäckt för att garanti ska kunna göras gällande, varans fel ska noggrant dokumenteras och rapporteras in via PoolExperten reklamations sida. En första bedömning sker inom 5 arbetsdagar varpå kund får besked om garanti täcker, om PoolExperten behöver mer information eller om retur behöver ske. Kostnad för retur bekostas av PoolExperten om garanti godkänns, om garanti nekas bekostas eventuell frakt samt returfrakt av köparen. Vid nekad garanti kan även en undersökningsavgift tas ut av PoolExperten, beroende på felets art.

Förbehåll

PoolExperten förbehåller sig rätten att annullera beställningar oavsett om det gäller felaktigheter såsom tryckfel, tekniska problem eller massbeställningar. Då information på www.poolexperten.se huvudsak kommer ifrån leverantörer avsäger vi oss ansvar för denna. Vid eventuellt fel information har kund naturligtvis rätt att häva sitt köp med hänvisning till detta.

Betalning

Betalning sker i SEK antingen via Klarna checkout i kassan eller mot faktura efter godkänd kreditprövning, länden på betaltiden avgörs efter kreditprövning, men om inget annat avtals 14 dagar efter varor har skickats från PoolExperten.

Om kunden inte betalar hela beloppet i rätt tid är betalningen försenad. Vid försenad betalning har kunden skyldighet att betala dröjsmålsränta med 1,7% per månad från förfallodagen. Om PoolExperten måste överlämna kravet till inkasso är kunden skyldig att betala kostnader för detta, samt en avgift för handläggning hos PoolExperten om 650 kr per faktura.

Poolexperten kan när som ändra betalningsvillkoren beroende på förändringar i kundens kreditvärdighet.

När det gäller utställningsprodukter, så kan kunden betala dessa via leasing. Kontakta oss för mer information gällande leasing på info@poolexperten.se.

Ansvar

PoolExperten ansvarar endast för den direkta skadan på levererad produkt. PoolExperten ansvarar inte för andra skador på kundens egendom, immateriella skador, vinstförluster, förlorade besparingar, förlust av affärsförbindelser och/ eller andra indirekta skador.

Tvister och tillämplig lag

Vid tvist mellan PoolExperten och kunden tillämpas svensk lag och eventuella tvister ska behandlas i tingsrätten i Uppsala.

Produkter

PoolExperten är en grossist som distribuerar varor från flera olika tillverkare. PoolExperten tillverkar inga varor.

Force majeure

Om PoolExperten på grund av force majeure inte i rätt tid kan uppfylla sina leveransskyldigheter, har PoolExperten rätt att upphäva avtalet eller den del som ännu inte har uppfyllts eller att skjuta upp det en bestämd eller obestämd tidsperiod efter PoolExperten eget gottfinnande. I händelse av force majeure kan kunden inte kräva skadestånd. PoolExperten ansvarar inte för kundens följdskador och kunden har inte rätt att säga upp avtalet.

Med force majeure avses i enlighet med lag och rättspraxis alla externa orsaker som står utanför PoolExperten kontroll och som gör att PoolExperten inte kan fullgöra sina skyldigheter, bland annat Arbetskonflikt, även hos PoolExperten, sjukdomar, naturkatastrof, krig, mobilisering, valutarestriktioner, materialbrist, brist på transportmedel, fel i leveranser från underleverantör etcetera eller andra omständigheter som ligger utom vår kontroll. PoolExperten har också rätt att åberopa force majeure om den omständighet som förhindrar avtalets (ytterligare) fullgörande uppstår efter att PoolExperten har fullgjort sina skyldigheter.